Situația Centrelor Locale în curs de actualizare aici.

Ordinea de Zi

Ordinea de zi propusă este:  

  1. Raportul de activitate al structurilor naționale;
  2. Raportul de activitate al Comisiei Naționale de Cenzori; Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite;

Balanța de verificare, Bilanț

       3. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann;

       4. Raportul Scout Shop;

       5. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR:

Consiliul Director propune următoarele:

Centrul Local Axente Sever, Alba Iulia propune:

     6. Alegeri Consiliul Director: Viorel Badea, Centrul Local Stejarii Ialomițeni Slobozia;

     7. Centre Locale – hotărâri privind desființarea de Centre Locale;

     8. Suspendarea obligativității încheierii contractelor de voluntariat în ONCR;