Situația Centrelor Locale în curs de actualizare aici. 

Ordinea de Zi

Ordinea de zi propusă este:  

  1. Raportul de activitate al structurilor naționale; 
        2. Raportul de activitate al Comisiei Naționale de Cenzori și Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite;

        Bilanț ONCR 2023. (Documentul necesită descărcare pentru vizualizare.)

        Balanța sintetică ONCR 2023.

        Raport financiarRaport Comisia de Cenzori.

        3. Viziune și Strategie ONCR 2029 – Mai multe informații pot fi accesate pe blogul Consiliului Director aici.

              a. Viziunea: Cercetășia este o mișcare a tinerilor, reprezentată în toată România, care are impact la nivel individual și în comunitate. Programele noastre sunt relevante, pregătesc copiii și tinerii pentru viață, sunt susținute de cercetași adulți pregătiți și de o organizație sustenabilă, adaptabilă și modernă care valorizează și amplifică potențialul voluntarilor ei.

               b. Plan Strategic ONCR 2024 – 2029.

4. Plan Trienal 2024-2027;

5. Prelungirea avizului AG pentru obținerea PJ;

        6. Alegeri:

               a. Consiliul Director;

               Andrei Avram – Președinte;

               Cătălina Călugărici – Membră în CD;

                Floarea Iacobescu – Membră în CD;

                Florina Pauleti – Membră în CD;

                Viorel Badea – Membru în CD.

               b. Comisia de Cenzori;

               Elena Suzana Fuduli;

               Andrei-Alexandru Dinulescu;

               Mihaela Ciobanu.

               c. Comisia de Etică, Disciplină și Statut.

               Darius Loga;

               Irina Eva Lițcanu;

               Mihai-Iulian Radu.

        7. Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale;

               a. Înființare Centre Locale:

               Centrul Local Montessano, București.

               Centrul Local Ovidius, Constanța.

               b. Desființare Centre Locale:

               Centrul Local Acvila, Pașcani;

               Centrul Local Piatra Corbului, Roșia Montană;

               Centrul Local Cetatea Nordului, Negrești-Oaș.

        8. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR.

               a. Modificare de Statut si Regulament pentru eliminarea unor discrepanțe în Statut și Regulament cu privire la rolul Trezorierului în Consiliului DirectorSubiect propus de Comisia de Etică, Disciplină și Statut;

               Poziția Consiliul Director – Popunere modificare Statut și Regulament pentru clarificarea rolului Trezorierului.

               b. Modificare de Regulament privind procesul de vot în cadrul Adunării Generale Subiect propus de Centrul Local Stejarii Ialomițeni, Slobozia.

               Poziția Consiliului Director – Propunere modificare Regulament privind procesul de vot în cadrul AG.

             Amendament CUB

         9. Modificare privind evenimentele internaționale Subiect propus de Centrul Local Târgu Mureș

               Poziția Consiliului Director – propunerea de HAG a CL Tîrgu Mureș

              Amendament CD

         10. Modificare Politica Educațională ONCRSubiect propus de Centrul Local Centrul Universitar București.

                Poziția Consiliului Director – Propunere modificări RAP – Politica Educațională.

Note:

Pe OZ a AGT au fost lansate împreună cu Convocatorul 2 subiecte privind modificări de Statut și Regulament:

Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR:

  1. Modificare de Statut și Regulament pentru eliminarea unor ambiguități în Statut și Regulament cu privire la rolul de reprezentare al Directorul Executiv către terți;
  2. Modificare de Statut și Regulament pentru eliminarea unor ambiguități în Statut și Regulament cu privire la împărțirea bunurilor asociațiilor după desființare / dizolvare.

Pentru ambele subiecte, lucrăm de câteva luni împreună cu mai mulți profesioniști juriști pentru a găsi cele mai bune formulări și proceduri care să ajute, pe de o parte, la eficientizarea proceselor birocratice din organizație și, pe de altă parte, care să asigure sustenabilitate organizației din perspectivă juridică și legală.

Întrucât nu am ajuns la o concluzie finală, am decis eliminarea subiectelor de pe OZ a AGT, considerând mult mai eficient să avem un proces coerent, cu toți pașii și să propunem ulterior forului decizional suprem – AGT – aceste modificări. Experiențele din ultima perioada și consilierea juridică primită ne-au determinat să alegem, de data aceasta, să cunoaștem în profunzime toate repercusiunile care pot apărea și ulterior să le propunem ca modificări în actele statutare.

Eliminarea propunerilor la care lucram nu afectează în mod semnificativ în acest moment derularea proceselor din organizație. Scopul lor era să eficientizeze sau să uniformizeze sau să îmbunătățească procese, care se pot, însă, derula în continuare.

Pentru primul subiect intenția era de a mai elimina din etapele necesare pentru semnarea unui document de către directorul executiv (etape: elaborarea unei propuneri de decizii CD, votarea acesteia, redactarea deciziei, semnarea acesteia, redactarea împuternicirii / mandatului pentru punerea în aplicare a deciziei etc.).

Iar pentru al doilea subiect, majoritatea provocărilor pe care le întâmpinăm provin din faptul că nu există în România o legislație detaliată cu privire la funcționarea filialelor (singurele mențiuni sunt în OG 26 / 2000), și atunci, juridic și fiscal, în funcție de fiecare județ, există interpretări diferite ale propozițiilor din acest OG.

Amendamente:

Centrele Locale care doresc să aducă propuneri de amendamente la Ordinea de Zi a Adunării Generale Trienale 2024 Primăvară o pot face completând acest formular
Regulile procedurii pentru creșterea participării la procesul democratic pot fi accesate pe blogul Consiliului Director aici.
 

Comisia de validare a amendamentelor este formată din:

  • membră delegată de Consiliul Director: Maria Bobocica (Centrul Local „Aetos”, Drobeta – Turnu Severin);
  • membră Echipa Executivă: Mihaela Gîrleanu;
  • membru din partea Centrelor Locale: Tudor Dărăban (Centrul Local „Nord”, Cluj).