Ordinea de Zi

1. Raportul de activitate al Structurilor Naționale;

2. Raportul financiar 2020

3. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann;

4. Raportul Scout Shop – Investire profit;

5. Politica Educațională;

 • Amendament 1Centrul Local Cabana Scout – Adrian Popescu
 • Amendament 2  – Centrul Local Cabana Scout – Adrian Popescu

6. Woodbadge – Noul sistem de formare de bază în ONCR;

7. Aderarea ONCR la FOND România;

8. Reorganizare administrativă:

 1. Personalitate Juridică proprie pentru toate Centrele Locale;
 2. Structuri umbrelă de coordonare locală
 3. Înființarea de grupuri noi de cercetași;
  1. Amendament 1Centrul Local Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea – Nicolaie Almași
 4. Instrument de Evaluare pentru Dezvoltare Locală (IEDLOC);
 5. Introducerea unei noi structuri în organizarea internă – Centrul Local de Coordonare  – Cercetașii Marini Constanța –  eliminat de pe  Ordinea de zi, ca urmare a solicitării Centrului Local Cercetașii Marini Constanța. 
 6. Armonizare Regulament privind noțiunile juridice și procedurile de desființare a Centrelor Locale cu personalitate juridică (filiale) și a celor fără personalitate juridică (sucursale) – Cercetașii Marini Constanța

9. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR:

 1. Introducerea a două Adunări Generale Ordinare pe an – Consiliul Director
 2. Limitarea mandatelor Șefilor de Centru Local – Consiliul Director
 3. Redefinirea membrilor adulți – Centru Universitar București
 4. Eliminarea art. 78 din Regulament – Consiliul Director
 5. Separarea / divizarea Centrelor Locale cu personalitate juridică – Cercetașii Marini Constanța

10. Crearea unui model unitar de eșarfă pentru prietenii cercetașilor – Cercetașii Marini Constanța

11. Hotărâri privind Centrele Locale: 

 1. Înființare Centre Locale;
 2. Desființare Centre Locale;    

12. Planul Trienal

13. Alegeri Președinte (în ordinea alfabetică);

14. Alegeri Consiliul Director: Candidaturi pentru Consiliul Director primite și avizate (în ordinea alfabetică):

15. Alegeri Comisia de Cenzori: Candidaturi pentru Comisia de Cenzori

Vă reamintim că din momentul publicării propunerilor de pe Ordinea de Zi, delegații Centrelor Locale (sau Consiliul Director, pentru propuneri pe care nu le-a inițiat) pot aduce amendamente propunerilor care să completeze / îmbunătățească propunerea de hotărâre originală, fără să-i deturneze fondul.

Găsiți aici toate detaliile despre procedură:

https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/17/reguli-de-procedura-rop-pentru-ag-pentru-cresterea-participarii-la-procesul-democratic/

În cazul în care doriți să aduceți modificări propunerilor de pe Ordinea de Zi, vă rugăm să completați Formularul de propunere a amendamentelor. (1)

(1) https://forms.gle/H2yaRe4VedSEaDVz9

COMISIA DE VALIDARE A AMENDAMENTELOR la Adunarea Generală 2021 este alcătuită din:

Propunerile pentru Ordinea de zi, din partea Centrelor Locale sunt așteptate pe adresa contact@scout.ro până la data de 16 martie 2021.

Termenul poate suporta modificări în funcție de cum evoluează [Măsurile COVID-19].

Vă recomandăm dacă aveți propuneri pentru Ordinea de Zi să le trimiteți chiar dacă nu au fost / nu vor fi validate de Adunarea Generală locală. Dacă CCL sau un grup de lideri are o propunere vă rugăm să informați CCL și să o transmiteți către contact@scout.ro. În cazul în care, ulterior, propunerea nu va fi validată de AG local, aceasta poate fi retrasă de pe OZ