Ordinea de Zi

  1. Raportul de activitate al structurilor naționale;
  2. Raportul financiar 2021
Precizăm că documentele pot suporta modificări cu privire la înregistrările în conturi contabile în funcție de Raportul Cenzorilor.
  1. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann;
  2. Raportul Scout Shop – Reinvestire profit
  3. Centre Locale – Înființări
  4. Centre Locale –  Desființări