Acasă

 

Aici poate fi consultat Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Organizației Naționale “Cercetașii României”, din 14 noiembrie 2020.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 2020 (AGEx 2020) a Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” (ONCR) are loc în data de 14 noiembrie în regim online.

Conform prevederilor interne, Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, alcătuit din delegaţii tuturor Centrelor Locale (CL). AG este legal constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul total al delegaţilor CL (în anul 2020 avem 84 CL).

Vor avea drept de vot în Adunarea Generală Extraordinară Centrele Locale legal înființate, care nu sunt suspendate și au cotizația plătită la zi. 

Ordinea de zi propusă este: 

 1. Raportul Consiliului Director;
 2. Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice; 
 3. Alegeri în Consiliul Director;
 4. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;
 5. Propunere buget 2020;
 6. Plata cotizației anual;

Propunerile pentru Ordinea de zi, din partea Centrelor Locale sunt așteptate pe adresa contact@scout.ro până la data de 14 octombrie 2020. Documentele suport pentru subiectele propuse pe OZ și detaliile administrative vor fi comunicate cel mai târziu la data de 14 octombrie 2020. Toate informațiile despre partea logistică a întâlnirii vor fi publicate în timp util pentru o permite acomodarea tuturor persoanelor mandatate cu pașii necesari astfel încât să avem o Adunare Generală eficientă.

Vă recomandăm dacă aveți propuneri pentru Ordinea de Zi să le trimiteți chiar dacă nu au fost/ nu vor fi validate de Adunarea Generală locală. Dacă CCL sau un grup de lideri are o propunere vă rugăm să informați CCL și să o transmiteți către contact@scout.ro. În cazul în care, ulterior, propunerea nu va fi validată de AGEx local, poate fi retrasă de pe OZ.

Pentru a valida propunerea de modificare a Statutului ONCR este necesară prezența a 2/3 din Centrele Locale ale ONCR. 

În primele două săptămâni ale lunii noiembrie vom organiza dezbateri/ consultări online legate de subiectele ce vor fi votate în AGEx 2020. Faptul că sunt online ne permit participarea mai multor cercetași interesați, nu doar a persoanei mandatate.

Pentru mandatarea persoanei la Adunarea Generală Extraordinară 2020, vă rugăm să țineți cont de aspectele menționate mai jos:

 • Persoana care reprezintă Centru Local la AGEx este necesar să fie un membru al Centrului Local;
 • Dat fiind derularea online a AGEx-ului vă recomandăm să nu delegați votul întrucât din motive tehnice va fi dificilă exprimarea mai multor voturi de o singură persoană;
 • Mandatarea presupune exprimarea în clar a numelui persoanei și a adresei de e-mail cu care va avea acces persoana mandatată;
 • Pentru a asigura o bună integrare a împuternicirii tinerilor la acest nivel, încurajăm mandatarea unui delegat cu vârsta sub 25 de ani.

Deși la Sesiunea Extraordinară din data de 14 noiembrie, vor putea participa și vota doar persoanele cu mandat de reprezentare, ne propunem ca întreagă Adunare Generală să fie transmisă live astfel încât membrii fiecărui Centru Local/ Grup Candidat să poată vizualiza întregul proces democratic.

Pentru dinamizarea modului de funcționare al Adunării Generale păstrând în continuare nevoia de consultare pentru nivelul local, Consiliul Director a adoptat o decizie (1) care propune modificarea procedurii de funcționare a Adunării Generale naționale prin introducerea posibilității amendării propunerilor de hotărâre din Adunarea Generală indiferent de cine sunt inițiate. Ne propunem pilotarea acestei propuneri în Adunarea Generală din data de 14 noiembrie, motiv pentru care vă invităm să lecturați toate detaliile și ne scrieți dacă sunt neclarități.

(1) https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/17/reguli-de-procedura-rop-pentru-ag-pentru-cresterea-participarii-la-procesul-democratic

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală 2020 este alcătuită din:

 

CALENDAR

30 septembrie

 • Consiliul Director (CD) convoacă Adunarea Generală Extraordinară 2020 (AGEx 2020) şi publică Ordinea de Zi (OZ);
 • Comitetul de Organizare comunică situația Grupurilor Candidat (GC) cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare de a deveni Centre Locale (CL) în cadrul AGEx 2020;
 • Comitetul de Organizare lansează în atenția GC, formularul de solicitare pentru a deveni CL în cadrul AGEx, respectiv, în atenția CL, formularul de solicitare de obținere a personalității juridice (PJ) în cadrul AGEx;
 • Comitetul de Organizare lansează formularul de candidatură la CD;

30 septembrie – 14 octombrie

 • Centrele Locale (CL) transmit propuneri și modificări pentru OZ a AGEx 2020 către Comitetul de Organizare la adresa contact@scout.ro;
 • CL transmit propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR către Comitetul de Organizare la adresa contact@scout.ro;
 • GC transmit solicitarea pentru a deveni CL în cadrul AGEx 2020;
 • CL transmit solicitarea de obținere a personalităţii juridice în cadrul AGEx 2020;
 • Candidații transmit formularele de candidatură la CD către Comitetul de Organizare;

15 octombrie

 • Comitetul de Organizare comunică situația CL cu și fără drept de reprezentare la AGEx 2020;
 • Comitetul de Organizare publică raportul de activitate al CD;
 • Comitetul de Organizare publică propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR;
 • Comitetul de Organizare informează cu privire la candidaturile primite pentru CD; 

30 octombrie

 • Comitetul de Organizare publică OZ finală AGEx 2020;
 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înscriere la AGEx 2020;
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AGEx 2020;
 • Comitetul de Organizare comunică solicitările GC de a deveni CL, respectiv solicitările CL pentru obținerea PJ în cadrul AGEx 2020;
 • Comunicarea Comisiei de validare a candidaturilor pentru CD;
 • Comunicarea Comisiei de validare a delegaţiilor la AGEx;

30 octombrie – 6 noiembrie

 • CL/ GC transmit către Comitetul de Organizare formularele de înregistrare la AGEx 2020;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AGEx CL;
 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AGEx 2020;
 • CL comunică numele şi funcţia delegatului prin transmiterea mandatului de reprezentare;

1 noiembrie – 13 noiembrie

 • CL/ GC pot participa la dezbateri/ consultări online legate pe subiectele ce vor fi votate în AGEx 2020

   

 1. Ordinea de zi: se comunică Centrelor Locale cu 45 de zile înainte [26.(1)]
 2. Centrele Locale trimit modificări în termen de 2 săptămâni [26.(2)]
 3. Ordinea de zi finală se comunică cu 2 săptămâni înainte [ 26.(2)] 
 4. Raportul de activitate se trimite cu o lună înainte (25)
 5. Centrele Locale comunică cu cel puţin o săptămână înainte, numele şi funcţia delegatului [18(7)]
 6. Comisia de validare a delegaţilor: un reprezentant al CD, un reprezentant al comisiei de cenzori şi secretarul comitetului executiv (23), componenţa se comunică cu 2 săptămâni înainte, odată cu ordinea de zi finală [ 26.(2)]

Notă: În paranteze sunt specificate articolele, respectiv paragrafele ce le reglementează, conform Regulamentului ONCR.