Acasă

 Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Organizației Naționale “Cercetașii României” din 25 aprilie 2020 poate fi

consultat aici.


 

Se suspendă Convocatorul Adunării Generale Naționale din 25-26 aprilie 2020 cu următoarele mențiuni:

 

a. se anulează întâlnirea fizică programată în 25-26 aprilie 2020; o nouă Adunare Generală Extraordinară va fi convocată, respectând prevederile statutare la o dată care va fi anunțată ulterior

b. se menține procesul de consultare cu privire la subiectele de pe Ordinea de Zi anunțată mai exact, toate documentele suport vor fi puse la dispoziția Centrelor Locale pentru a primi feedback pe email și într-un cadru organizat online în ziua de 25 de aprilie 2020; obiectivul nostru este să răspundem la întrebări și să preluăm feedback, acceptând că orice vot formal pe oricare din subiecte va avea loc doar într-o Adunare Generală formală.

c. se convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 25 aprilie cu vot prin corespondență online, având pe Ordinea de Zi un singur subiect: Raportul financiar și descărcarea de gestiune

 • Fiecare Centru Local va mandata o persoană pentru exprimarea votului și totodată adresa de email de pe care va fi exprimat votul. Mandatele completate și semnate pot fi trimise pe contact@scout.ro până la data de 19 aprilie 2020 inclusiv. Model mandat aici.
 • Sâmbătă, 25 aprilie, ora 10.00 persoanele mandatate vor primi prin email propunerea de vot pentru descărcarea de gestiune și procedura de vot, pe adresele de email specificate în mandat, cu termen de răspuns: 25 aprilie, ora 16.00
 • Raportul financiar și Raportul cenzorilor va fi pus la dispoziția Centrelor Locale până cel târziu în data de 11 aprilie 2020, conform calendarului AG
 • Situația Centrelor Locale cu drept de vot o puteți consulta aici

Mențiuni:

Acest proces facilitează respectarea legii, mai exact depunerea bilanțului la termen (și evitarea plății unei eventuale amenzi), dar este o soluție de compromis la care am ajuns din cauza situației excepționale în care ne găsim, înțelegând limitările ei inclusiv din perspectivă juridică.

Dacă există opoziție cu privire la această propunere de organizare, vă rugăm să ne comunicați în cel mai scurt timp.

Votul exprimat prin email reprezintă un document opozabil în instanță, asociat cu o adresă de email a unei persoane mandatate explicit de Centrul vostru Local, motiv pentru care, am optat pentru această versiune și nu pentru folosirea unei aplicații online de vot.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDAR:

11 martie

 • Consiliul Director (CD) convoacă AG 2020 şi publică Ordinea de Zi;
 • Consiliul Director (CD) comunică Comisia de validare a delegațiilor la AG 2020;
 • Consiliul Director (CD) comunică Comisia de validare a candidaților pentru posturile vacante din CD;
 • Comitetul de Organizare (CO) comunică situația GC cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare de a deveni CL în cadrul AG 2020;
 • Comitetul de Organizare (CO) lansează în atenția GC, formularul de solicitare pentru a deveni CL în cadrul AG, respectiv, în atenția CL, formularul de solicitare de obținere a PJ în cadrul AG;
 • Comitetul de Organizare (CO) lansează formularul de candidatură pentru posturile vacante din Consiliul Director;

11 martie – 25 martie

 • Centrele Locale (CL) transmit propuneri și modificări pentru Ordinea de Zi a AG 2020 către Comitetul de organizare (CO) la adresa contact@scout.ro;
 • CL transmit propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR către Comitetul de Organizare (CO) la adresa contact@scout.ro;
 • GC transmit către Comitetul de Organizare (CO) solicitarea pentru a deveni CL în cadrul AG 2020;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare (CO) solicitarea de obținere a personalităţii juridice  în cadrul AG 2020 + argumente/ acte doveditoare;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare formularele de  candidatură pentru posturile vacante din Consiliul Director;

27 martie

 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înscriere la AG 2020;
 • Comitetul de Organizare (CO) comunică situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare la AG 2020;
 • Comitetul de Organizare publică Raportul de activitate al structurilor naționale;
 • Comitetul de Organizare publică Propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR;
 • Comitetul de Organizare publică lista candidaților care au aplicat pentru posturile vacante din Consiliul Director.
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AG 2020;
 • Comitetul de Organizare comunică solicitările GC de a deveni CL, respectiv solicitările CL pentru obținerea PJ în cadrul AG 2020;

10 aprilie 2020

 • Comitetul de Organizare publică Ordinea de Zi finală AG 2020;

27 martie – 15 aprilie

 • CL/ GC transmit către Comitetul de Organizare Formularele de înscriere la AG 2020 și Mandatele de reprezentare;
 • Centrele locale comunică numele şi funcţia delegatului;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AG CL (care are loc conform legislaţiei ONCR anual, în luna martie);

17  aprilie 2020

 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AG 2020