Acasă

Program Adunarea Generală Trienală 2021

Sâmbătă, 17 aprilie 2021

09.00 – 09.50 – Discuții informale între delegații la AGT 2021

09.50 – 10.00 – Logare pe zoom pentru cei care nu participă la Cafeaua informală

10.00. – 10.50 Deschidere Adunarea Generală

 • Cuvânt de bun venit + prezentare agenda (10 min.)
 • Instrucțiuni sistem de vot online (5 min.)
 • Test vot (15 min.)
 • Prezență (10 min.)
 • Vot Ordinea de Zi (10 min.)

10.50 – 11.30 – Sesiunea I

 • Raportul de activitate al Structurilor Naționale (20 min.)
 • Prezentare situație financiara 2020 + Bilanț + Balanță (10 min.)
 • Raportul Comisiei Naționale de Cenzori – Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite (10 min.)

11.30 – 11.45 – Pauză de respiro

11.45 – 13.10 – Sesiunea II

 • Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann (15 min.)
 • Raportul Scout Shop – Investire profit (15 min.)
 • Politica Educațională (20 min.)
  • Amendament 1 – Centrul Local Cabana Scout – Adrian Popescu
  • Amendament 2  – Centrul Local Cabana Scout – Adrian Popescu
 • Woodbadge – Noul sistem de formare de bază în ONCR (20 min.)
 • Aderarea ONCR la FOND România (15 min.)

13.10 – 14.00  Prânz

14.00 – 15.40 Sesiunea III – Rezoluții Reorganizare administrativă + amendamente – propuneri CD

  • Personalitate Juridică proprie pentru toate Centrele Locale (20 min.)
  • Structuri umbrelă de coordonare locală (20 min.)
  • Înființarea de grupuri noi de cercetași (20 min.)
   • Amendament 1 – Centrul Local Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea – Nicolaie Almași
  • Instrument de Evaluare pentru Dezvoltare Locală (IEDLOC)
  • Introducerea unei noi structuri în organizarea internă – Centrul Local de Coordonare  Cercetașii Marini Constanța (20 min.) – eliminat de pe Ordinea de zi, ca urmare a solicitării Centrului Local Cercetașii Marini Constanța 

  • Armonizare Regulament privind noțiunile juridice și procedurile de desființare a Centrelor Locale cu personalitate juridică (filiale) și a celor fără personalitate juridică (sucursale)Cercetașii Marini Constanța (20 min.)

15.40 – 16.00   Pauză de respiro

16.00 – 18.00 – Sesiunea IV

Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR:

 • Introducerea a două Adunări Generale Ordinare pe anConsiliul Director (20 min.)
 • Limitarea mandatelor Șefilor de Centru Local – Consiliul Director (20 min.)
 • Redefinirea membrilor adulți – Centru Universitar București (20 min.)
   • Amendament 1 – Consiliul Director
   • Amendament 2 – Consiliul Director
   • Amendament 3 – Consiliul Director
   • Amendament 4 – Centru Local Târgu Mureș
 • Eliminarea art. 78 din Regulament – Consiliul Director (20 min.)
 • Separarea / divizarea Centrelor Locale cu personalitate juridică Cercetașii Marini Constanța (20 min.)
   • Amendament 1 – Consiliul Director
   • Amendament 2 – Centru Local Cluj Napoca

Crearea unui model unitar de eșarfă pentru prietenii cercetașilor – Cercetașii Marini Constanța (20 min.)

 • Amendament 1 – Consiliul Director pentru Scout Shop

STOP ZIUA 1

Duminică, 18 aprilie 2021

09.00 – 09.50 – Discuții informale între delegații la AGT 2021

09.50 – 10.00 – Logare pe zoom pentru cei care nu participă la Cafeaua informală

10.00. – 10.15 Deschidere Adunarea Generală

 • Cuvânt de bun venit (5 min.)
 • Test vot (5 min.)
 • Prezență (5 min.)

10.15 – 11.15 – Sesiunea V

 • Înființare Centre Locale (15 min.)    
 • Desființare Centre Locale (45 min.)
 • Planul Trienal (15 min.)

11.15 – 11.30 – Pauză de respiro

11.30 – 13.40 – Alegeri

 • Prezentare sistem de vot secret + test – 20 min.
 • Alegeri Președinte – 30 min.
   • Elena Lupoaea Petrea
   • Oana Ghiocea
 • Alegeri Consiliul Director – 60 min. + Alegeri Comisia de Cenzori – 20 min.
  • Alegeri Consiliul Director
   • Anca Burlacu – Membru CD
   • Andreea Ioana Neagu – Floștoiu – Membru CD
   • Bogdan Andrei Fechită – Membru CD
   • Florina Pauleti – Membru CD
   • Oana Ghiocea – Președinte & Membru CD
   • Radu Ioanițescu – Membru CD
   • Sabina Grigore – Membru CD
  •  Alegeri Comisia de Cenzori
   • Andrei – Alexandru Dinulescu – membru Comisia de Cenzori
   • Eva Irina Lițcanu – membru Comisia de Cenzori
   • Romeo Moșoiu – membru Comisia de Cenzori

13.40 – 14.30 Închidere AGT

14.30 ZIUA 2

ADUNAREA GENERALĂ TRIENALĂ 2021 (AGT 2021) a Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” (ONCR) are loc în data de 17-18 aprilie în regim online.

Conform prevederilor interne, Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, alcătuit din delegaţii tuturor Centrelor Locale (CL). AG este legal constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul total al delegaţilor CL (în anul 2021 avem 86 CL).

Vor avea drept de vot în Adunarea Generală Trienală Centrele Locale legal înființate, care nu sunt suspendate și au cotizația plătită la zi. 

Ordinea de zi propusă este: 

 1. Raportul de activitate al structurilor naționale; 
 2. Raportul de activitate al Comisiei Naționale de Cenzori; 
 3. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite; 
 4. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann;
 5. Raportul Scout Shop;
 6. Alegeri Consiliul Director;
 7. Alegeri Comisia de Cenzori;
 8. Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice; 
 9. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;

Propunerile pentru Ordinea de zi, din partea Centrelor Locale sunt așteptate pe adresa contact@scout.ro până la data de 16 martie 2021. Documentele suport pentru subiectele propuse pe OZ și detaliile administrative vor fi comunicate cel mai târziu la data de 2 aprilie 2021. Toate informațiile despre partea logistică a întâlnirii vor fi publicate în timp util pentru o permite acomodarea tuturor persoanelor mandatate cu pașii necesari astfel încât să avem o Adunare Generală eficientă.

Vă recomandăm dacă aveți propuneri pentru Ordinea de Zi să le trimiteți chiar dacă nu au fost/ nu vor fi validate de Adunarea Generală locală. Dacă CCL sau un grup de lideri are o propunere vă rugăm să informați CCL și să o transmiteți către contact@scout.ro. În cazul în care, ulterior, propunerea nu va fi validată de AG local, poate fi retrasă de pe OZ.

Pentru a valida propunerea de modificare a Statutului ONCR este necesară prezența a 2/3 din Centrele Locale ale ONCR. 

În săptămânile dinaintea AGT vom organiza dezbateri/ consultări online legate de subiectele ce vor fi votate în AGT 2021 și sesiuni de Q&A cu candidații la Consiliul Director. Faptul că sunt online ne permit participarea mai multor cercetași interesați, nu doar a persoanei mandatate.

Pentru mandatarea persoanei la Adunarea Generală Trienală 2021, vă rugăm să țineți cont de aspectele menționate mai jos:

 • Persoana care reprezintă Centru Local la AGT este necesar să fie un membru al Centrului Local;
 • Dat fiind derularea online a AG-ului vă recomandăm să nu delegați votul întrucât din motive tehnice va fi dificilă exprimarea mai multor voturi de o singură persoană;
 • Mandatarea presupune exprimarea în clar a numelui persoanei și a adresei de e-mail cu care va avea acces persoana mandatată;
 • Pentru a asigura o bună integrare a împuternicirii tinerilor la acest nivel, încurajăm mandatarea unui delegat cu vârsta sub 25 de ani.

Deși la Sesiunea Trienală din data de 17-18 aprilie, vor putea participa și vota doar persoanele cu mandat de reprezentare, ne propunem ca întreagă Adunare Generală să fie transmisă live astfel încât membrii fiecărui Centru Local/ Grup Candidat să poată vizualiza întregul proces democratic.

Pentru dinamizarea modului de funcționare al Adunării Generale păstrând în continuare nevoia de consultare pentru nivelul local, Consiliul Director a adoptat o decizie (1) care propune modificarea procedurii de funcționare a Adunării Generale naționale prin introducerea posibilității amendării propunerilor de hotărâre din Adunarea Generală indiferent de cine sunt inițiate. 

(1) https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/17/reguli-de-procedura-rop-pentru-ag-pentru-cresterea-participarii-la-procesul-democratic

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală 2021 este alcătuită din:

CALENDAR

2 martie

 • Consiliul Director (CD) convoacă AG 2021 şi publică Ordinea de Zi;
 • Consiliul Director (CD) comunică Comisia de validare a delegațiilor la AG 2021;
 • Consiliul Director (CD) comunică Comisia de validare a candidaților pentru structurile naționale;
 • Comitetul de Organizare (CO) comunică situația GC cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare de a deveni CL în cadrul AG 2021;
 • Comitetul de Organizare (CO) lansează în atenția GC, formularul de solicitare pentru a deveni CL în cadrul AG, respectiv, în atenția CL, formularul de solicitare de obținere a PJ în cadrul AG;
 • Comitetul de Organizare (CO) lansează formularul de candidatură pentru posturile din structurile naționale;

2 martie – 16 martie

 • Centrele Locale (CL) transmit propuneri și modificări pentru Ordinea de Zi a AG 2021 către Comitetul de organizare (CO) la adresa contact@scout.ro;
 • CL transmit propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR către Comitetul de Organizare (CO) la adresa contact@scout.ro;
 • GC transmit către Comitetul de Organizare (CO) solicitarea pentru a deveni CL în cadrul AG 2021;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare (CO) solicitarea de obținere a personalităţii juridice  în cadrul AG 2021 + argumente/ acte doveditoare;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare formularele de  candidatură pentru posturile din structurile naționale;

17 martie

 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înscriere la AG 2021;
 • Comitetul de Organizare (CO) comunică situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare la AG 2021;
 • Comitetul de Organizare publică Raportul de activitate al structurilor naționale;
 • Comitetul de Organizare publică Propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR;
 • Comitetul de Organizare publică lista candidaților care au aplicat pentru posturile din structurile naționale.
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AG 2021;
 • Comitetul de Organizare comunică solicitările GC de a deveni CL, respectiv solicitările CL pentru obținerea PJ în cadrul AG 2021;

2 aprilie

 • Comitetul de Organizare publică Ordinea de Zi finală AG 2021;

17 martie – 9 aprilie

 • CL/ GC transmit către Comitetul de Organizare Formularele de înscriere la AG 2021 și Mandatele de reprezentare;
 • Centrele locale comunică numele şi funcţia delegatului;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AG CL (care au loc conform legislaţiei ONCR anual, în luna martie);

9  aprilie

 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AG 2021;
 
 1. Ordinea de zi: se comunică centrelor locale cu 45 de zile înainte. [27.(1)]
 2. Centrele Locale trimit modificări în termen de 2 săptămâni. [27.(2)]
 3. Candidații pentru structurile naționale sunt propuși de către Centrele Locale, prin transmiterea formularului de candidatură (anexa 2), către Echipa Executivă, cu cel puțin o lună înainte de data Adunării Generale. [31]
 4. Echipa Executivă transmite tuturor Centrelor Locale, cu o lună înainte de data desfășurării Adunării Generale, situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare. [19.(6)]
 5. Raportul de activitate al structurilor naționale se trimite cu o lună înainte. [26]
 6. Modificările de Statut și Regulament se comunică cu o lună înainte. [26]
 7. Comisia de validare a delegaţilor: un reprezentant al CD, un reprezentant al comisiei de cenzori şi secretarul comitetului executiv, componenţa se comunică cu 2 săptămâni înainte, odată cu ordinea de zi finală. [24]
 8. Ordinea de zi finală se comunică cu 2 săptămâni înainte. [27.(2)] 
 9. Centrele locale comunică cu cel puţin o săptămână înainte, numele şi funcţia delegatului. [19.(7)]

Notă: în paranteze sunt specificate articolele, respectiv paragrafele ce le reglementează, conform Regulamentului ONC