Ordinea de Zi

Posted on Updated on

Ordinea de zi a Adunării Generale ONCR 2020

Ordinea de zi propusă este: 

 1. Raportul de activitate al structurilor naționale; 
 2. Raportul de activitate al Comisiei Naționale de Cenzori; 
 3. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite; 
 4. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann;
 5. Raportul Scout Shop;
 6. Alegeri Consiliul Director
 7. Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice; 
 8. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR; 
 9. Organizarea unui AGEx în toamna anului 2020
 10. Plata cotizației anual
 11. Modificare statut pentru obținerea de PJ a tuturor Centrelor Locale
 12. Modificare Regulament – Reguli de Procedură (RoP) pentru AG pentru creșterea participării la procesul democratic