Înscriere la AGT 2024 (primăvară)

Înscriere la AGT 2024 (primăvară)

Adunarea Generală Trienală 2024 (primăvarăă) a ONCR are loc în perioada 20-21 aprilie 2024 la București.

Persoana care reprezintă Centru Local la AGT este necesar să fie un membru ONCR. Mandatarea presupune exprimarea în clar a numelui persoanei și a adresei de e-mail cu care va avea acces la sistemul de vot.

Formularul va fi completat de fiecare persoană participantă la AGT 2024 (primăvară) până pe 06 aprilie 2024 inclusiv. Completarea formularului nu înlocuiește transmiterea mandatului, ci asigură o bună organizare administrativă a evenimentului. Mandatul este necesar să-l descărcați, să fie completat și semnat de șeful Centrului Local (se poate semna în interiorul documentului) și să-l încărcați în acest formular.

Centrele Locale pot participa la AGT 2024 (primăvară) cu un delegat și un invitat. Este necesar ca și invitatul să completeze formularul de participare pentru o mai bună organizare administrativă.

Vă mulțumim!