Înscriere la AG 2023 (primăvară)

Înscriere la AG 2023 (primăvară)

Adunarea Generală  2023 (primăvară) a ONCR are loc la Bucureşti, în perioada 22-23 aprilie 2023 (intervalul orar exact va fi comunicat împreună cu OZ finală, dar estimăm sâmbătă 10.00-18.00 și duminică 10.00-16.00). 
 
Persoana care reprezintă Centru Local la AG este necesar să fie un membru al Centrului Local. Mandatarea presupune exprimarea în clar a numelui persoanei și a adresei de e-mail cu care va avea acces la sistemul de vot.
 
Formularul va fi completat de fiecare persoană participantă la AG 2023 (primăvară) până pe 7 aprilie 2023 inclusiv. Completarea formularului nu înlocuiește transmiterea mandatului în original, ci asigură o bună organizare administrativă a evenimentului. Mandatul se trimite scanat prin intermediul acestui formular, dar se prezintă în original la înregistrarea la AG. Este necesar să descărcați mandatul, să-l completați, să fie semnat de șeful Centrului Local, să-l scanați și să-l încărcați în acest formular.
 
Centrele Locale pot participa la AG 2023 (primăvară) cu un delegat si un invitat, iar pentru a asigura o bună integrare a împuternicirii tinerilor la acest nivel, încurajăm mandatarea seniorilor și a liderilor tineri. Dacă un Centru Local participă atât cu delegat, cât și cu invitat, formularul este completat pentru fiecare din cele două persoane, pentru o mai bună organizare.
 

În ceea ce privește sprijinului voluntar, am creat un formular separat unde toți cercetașii din organizația noastră se pot înscrie în calitate de voluntari care vor putea contribui la buna desfășurare a AG 2023 primăvară. Suntem gata oricând să vă primim ajutorul!

 

Vă mulțumim!