Ordinea de Zi

Ordinea de zi a Adunării Generale ONCR 2018  

 

 • Raportul trienal de activitate al Consiliului Director cu privire la implementarea obiectivelor strategice pentru ultimii trei ani
 • Raportul de activitate al Comitetului Executiv
 • Raportul de activitate al Comisiei Naţionale de Cenzori
 • Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite
 • Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann
 • Raportul Scout Shop. Profit realizat. Reinvestirea profitului
 • Planul trienal de acțiune al ONCR 2018-2021
 • Rectificare bugetară 2018
 • Creșterea cotizației de membru ONCR
 • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ONCR pentru anul 2019
 • Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR
  • Statut şi Regulament
  • Regulament (propunere din partea CL Orizont Brașov)
  • Procedura financiară
  • Propunerea pentru comisia de etică
  • Utilizarea elementelor de identitate ale ONCR
 • Propunere schimbare culoare eşarfă de Nocrich (propunere din partea Centrului Local Orizont Brașov)
 • Alegeri pentru Consiliul Director
 • Alegeri pentru Comisia de Cenzori
 • Centre Locale – Hotărâri privind înființarea de Centre Locale
 • Centre Locale – Hotărâri privind desființarea de Centre Locale
 • Centre Locale – Hotărâri privind acordarea personalității juridice
 • Raportul de evaluare a Jamboreei Naționale RoJAM 2.0 17
 • Retragerea, la 20 aprilie 2019 (peste un an) a acordului pentru obținerea personalității juridice către toate Centrele Locale care au obținut acest acord înainte de 2017 și nu au finalizat procesul de înființare până la data Adunării Generale 2019
 • Aderarea ONCR la FOND
 • Prezentare Sistem Woodbadge
 • MOVIS
 • Campuri și evenimente naționale/ internaționale