Ordinea de Zi

Ordinea de Zi finală a Adunării Generale ONCR 2017

 1. Raportul de activitate al Consiliului Director, al Comitetului Executiv, al Comisiei Naţionale de Cenzori;
 2. Descărcarea de gestiune a ordonatorului principal de credite;
 3. Strategie ONCR;
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ONCR pentru anul 2018 și rectificare bugetară 2017;
 5. Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice;
 6. Alegeri pentru completarea Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori;
 7. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;
 8. Jamboreea Națională RoJAM 2017;
 9. Propunere creștere cuantum cotizație de membru ONCR;
 10. Alegeri pentru derularea Jamboreei Mondiale 2023;
 11. Obligativitate semnare contracte de voluntariat.
 12. Diverse.