Acasă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 2019 (AGEx 2019) a Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” (ONCR) are loc pe 2 noiembrie în Bucureşti.

Conform prevederilor interne, Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, alcătuit din delegaţii tuturor Centrelor Locale (CL). AG este legal constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul total al delegaţilor CL (în anul 2019 avem 81 CL).

Canalul oficial de transmitere al informațiilor pentru AGEx 2019 este www.ag.scout.ro

 

 

CALENDAR PROPUS:

18 septembrie

 • Consiliul Director (CD) convoacă Adunarea Generală Extraordinară 2019 (AGEx 2019) şi publică Ordinea de Zi (OZ);
 • Comitetul de Organizare comunică situația Grupurilor Candidat (GC) cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare de a deveni Centre Locale (CL) în cadrul AGEx 2019;
 • Comitetul de Organizare lansează în atenția GC, formularul de solicitare pentru a deveni CL în cadrul AGEx, respectiv, în atenția CL, formularul de solicitare de obținere a personalității juridice (PJ) în cadrul AGEx;
 • Comitetul de Organizare lansează formularul de candidatură la CD;

18 septembrie – 1 octombrie

 • Centrele Locale (CL) transmit propuneri și modificări pentru OZ a AGEx 2019 către Comitetul de Organizare la adresa contact@scout.ro;
 • CL transmit propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR către Comitetul de Organizare la adresa contact@scout.ro;
 • GC transmit solicitarea pentru a deveni CL în cadrul AGEx 2019;
 • CL transmit solicitarea de obținere a personalităţii juridice în cadrul AGEx 2019;
 • Candidații transmit formularele de candidatură la CD către Comitetul de Organizare;

2 octombrie

 • Comitetul de Organizare comunică situația CL cu și fără drept de reprezentare la AGEx 2019;
 • Comitetul de Organizare publică raportul de activitate al CD;
 • Comitetul de Organizare publică propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR;
 • Comitetul de Organizare informează cu privire la candidaturile primite pentru CD; 

17 octombrie

 • Comitetul de Organizare publică OZ finală AGEx 2019;
 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înscriere la AGEx 2019;
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AGEx 2019;
 • Comitetul de Organizare comunică solicitările GC de a deveni CL, respectiv solicitările CL pentru obținerea PJ în cadrul AGEx 2019;
 • Comunicarea Comisiei de validare a candidaturilor pentru CD;
 • Comunicarea Comisiei de validare a delegaţiilor la AGEx;

17 octombrie – 24 octombrie

 • CL/ GC transmit către Comitetul de Organizare formularele de înregistrare la AGEx 2019;
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AGEx CL;
 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AGEx 2019;
 • CL comunică numele şi funcţia delegatului prin transmiterea mandatului de reprezentare;

Vă mulţumim!