Acasă

ADUNAREA GENERALĂ 2019 (AG 2019) a Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” (ONCR) are loc în perioada 6-7 aprilie în Bucureşti.

Conform prevederilor interne, Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, alcătuit din delegaţii tuturor Centrelor Locale (CL). AG este legal constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul total al delegaţilor CL (în anul 2019 avem 75 CL).

Canalul oficial de transmitere al informațiilor pentru AG 2019 este www.ag.scout.ro

 

 

CALENDAR PROPUS:

18 februarie

 • Consiliul Director (CD) convoacă AG 2019 şi publică Ordinea de Zi;
 • Comunicarea Comisiei de validare a delegațiilor la AG 2019;
 • Comunicarea situației GC cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare de a deveni CL în cadrul AG 2019;
 • Comitetul de Organizare lansează în atenția GC, formularul de solicitare pentru a deveni CL în cadrul AG, respectiv, în atenția CL, formularul de solicitare de obținere a PJ în cadrul AG

 

18 februarie – 3 martie

 • CL transmit solicitarea de obținere a personalităţii juridice + argumente/ acte doveditoare în cadrul AG 2019

 

5 martie

 • Comitetul de Organizare comunică situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare la AG 2019;
 • Comitetul de Organizare lansează Formularul de Înscriere la AG 2019;
 • Comitetul de Organizare publică raportul de activitate al structurilor naționale
 • Comitetul de Organizare publică propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR

 

5 martie – 12 martie

 • CL/ GC transmit către Comitetul de Organizare formularele de înregistrare la AG 2019

 

22 martie 2019

 • Comitetul de Organizare publică Ordinea de Zi finală AG 2019
 • Comitetul de Organizare comunică CL propuse spre desființare în cadrul AG 2019;
 • Comitetul de Organizare comunică solicitările GC de a deveni CL, respectiv solicitările CL pentru obținerea PJ în cadrul AG 2019;

 

29 martie 2019

 • Centrele locale comunică numele şi funcţia delegatului
 • CL transmit către Comitetul de Organizare Procesele Verbale AG CL (care are loc conform legislaţiei ONCR anual, în luna martie)
 • Comitetul de Organizare publică lista nominală a delegaților la AG 2019

Vă mulţumim!