Înscriere la Adunarea Generală 2022 toamnă

Înscriere la Adunarea Generală 2022 toamnă

Pentru înscrierea la Adunarea Generală 2022 toamnă vă rugăm să completați formularul de înscriere (1) până la data de 30 octombrie 2022 inclusiv. În cadrul formularului este necesară încărcarea mandatului de reprezentare (2).

Completarea formularul nu înlocuiește transmiterea mandatului în original, ci asigură o bună organizare administrativă a evenimentului. Mandatul se trimite scanat prin intermediul formularului de înscriere, dar se prezintă în original la înregistrarea la AG.

Centrele Locale pot participa la AG 2022 toamnă cu un delegat si un invitat, iar pentru a asigura o bună integrare a împuternicirii tinerilor la acest nivel, încurajăm mandatarea seniorilor și a liderilor tineri.
 
Dacă un Centru Local participă atât cu delegat, cât și cu invitat, formularul este completat pentru fiecare din cele două persoane, pentru o mai bună organizare.
 

De asemenea, întrucât revenim la formatul de Adunare Generală ce se desfășoară fizic, și urmează să găzduim peste 100 de cercetași la București, avem nevoie de o mână de ajutor, dragi voluntari. Așadar, dacă puteți fi voluntari în cadrul Adunării Generale vă rugăm să completați formularul Vreau să fiu voluntar la AG 2022 (3) până pe 3 noiembrie 2022.

În plus, revenind la formatul clasic de Adunare Generală ce se desfășoară fizic, cerecetașii din țară au nevoie de cazare în București. Dacă puteți să oferiți cazare cercetașilor din țară vă invităm să completați acest formular (4).

——

Pentru mandatarea persoanei la Adunarea Generală 2022 toamnă, vă rugăm să țineți cont de aspectele menționate mai jos:

  • Persoana care reprezintă Centru Local la AG 2022 este necesar să fie un membru al Centrului Local;
  • Încurajăm mandatarea seniorilor și a liderilor tineri, astfel delegatul și / sau invitatul să aibă vârsta sub 25 de ani.

Centrele Locale pot mandata doar o singură persoană. Delegații din Centrele Locale cu drept de vot își vor exprima votul, în timp ce delegații din partea Centrelor Locale fără drept de vot și / sau invitații vor avea rol de observator.

De asemenea, înainte de Adunarea Generală vom organiza dezbateri / consultări online, legate de subiectele ce vor fi votate la Adunarea Generală 2022 toamnă. Faptul că sunt online permit participarea mai multor cercetași interesați, nu doar a persoanei mandatate.

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală 2022 toamnă este alcătuită din:

(1)https://forms.gle/Y268chKmAxYPf1eQA 
(2)https://docs.google.com/document/d/1zBzrud6b7J4W41VC6yEjy13k_iTd1tjH/edit?usp=sharing&ouid=101909128419341869176&rtpof=true&sd=true
(3)https://forms.gle/wkJsUJcDhd4BYjAHA
(4)https://forms.gle/YT96iAMp3wHSDXA17