Înscriere la – AG 2022 primăvară

Înscriere la Adunarea Generală 2022 primăvară

Pentru mandatarea persoanei la Adunarea Generală 2022 primăvară, vă rugăm să țineți cont de aspectele menționate mai jos:

  • Persoana care reprezintă Centru Local la AG 2022 primăvară este necesar să fie un membru al Centrului Local;
  • Dat fiind derularea online a AG-ului vă recomandăm să nu delegați votul întrucât din motive tehnice va fi dificilă exprimarea mai multor voturi de o singură persoană;
  • Mandatarea presupune exprimarea în clar a numelui persoanei și a adresei de e-mail cu care va avea acces persoana mandatată la sistemul de vot;
  • Pentru a asigura o bună integrare a împuternicirii tinerilor la acest nivel, încurajăm mandatarea seniorilor și a liderilor tineri.

Atât Centrele Locale, cât și Grupurile Candidat pot mandata o singură persoană. Delegații din Centrele Locale cu drept de vot își vor exprima votul, în timp ce delegații din partea Centrelor Locale fără drept de vot sau din partea Grupurilor Candidat vor avea rol de observator.

Deși la sesiunea din data de 09 aprilie 2022 vor putea participa și vota doar persoanele cu mandat de reprezentare, ne propunem ca întreaga Adunare Generală să fie transmisă live astfel încât membrii fiecărui Centru Local / Grup Candidat să poată vizualiza întregul proces democratic.

Înscrierea la AG 2022 primăvară se face prin completarea Formularului de înscriere (1) până la data de 1 aprilie 2022.

În completarea Formularului de înscriere este necesară încărcarea Mandatului de reprezentare. Este necesar să descărcați mandatul corespunzător de mai jos, să-l completați, semnați și scanați și să-l încărcați în formular la item 8.

De asemenea, înainte de Adunarea Generală vom organiza dezbateri / consultări online, legate de subiectele ce vor fi votate la Adunarea Generală 2022 primăvară. Faptul că sunt online permit participarea mai multor cercetași interesați, nu doar a persoanei mandatate.

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală 2022 este alcătuită din:

(1)https://docs.google.com/forms/d/13zkBBMIDxtZBYmbUpB__ZKs0SnyfxguquTzqfexGmaA/edit

(2)https://docs.google.com/document/d/1u4bYrJxRd5jfBYFGtaBexCdNcdSlQISt/edit?usp=sharing&ouid=101909128419341869176&rtpof=true&sd=true

(3)https://docs.google.com/document/d/1-LiLNDOUi90nv0_iv5mEmsjc-JIX-IHG/edit?usp=sharing&ouid=101909128419341869176&rtpof=true&sd=true