Propuneri modificări Statut și Regulament

Perioada de transmitere a propunerilor pentru modificări aduse Statutului și Regulamentului s-a încheiat și nu s-au primit propuneri de modificări Statut și Regulament pentru AG 2022 primăvară.