Propuneri modificări Statut și Regulament

Perioada de transmitere a propunerilor pentru modificările aduse la Statut și Regulament s-a încheiat.

Propuneri modificări Statut și Regulament ONCR din partea Consiliului Director pentru AGT 2021

  1. Introducerea a două Adunări Generale Ordinare pe an
  2. Eliminarea art. 78 din Regulament
  3. Limitarea mandatelor Șefilor de Centru Local

Propuneri modificări Statut și Regulament ONCR din partea Centrelor Locale pentru AGT 2021

  1. Redefinirea membrilor adulți – Centru Universitar București
  2. Separarea / divizarea Centrelor Locale cu personalitate juridică – Cercetașii Marini Constanța

Pentru a valida propunerea de modificare a Statutului ONCR este necesară prezența a 2/3 din Centrele Locale ale ONCR.