Înscriere la AGT

Înscriere la AGT

Pentru mandatarea persoanei la Adunarea Generală Trienală 2021, vă rugăm să țineți cont de aspectele menționate mai jos:

  • Persoana care reprezintă Centru Local la AGT este necesar să fie un membru al Centrului Local;
  • Dat fiind derularea online a AG-ului vă recomandăm să nu delegați votul întrucât din motive tehnice va fi dificilă exprimarea mai multor voturi de o singură persoană;
  • Mandatarea presupune exprimarea în clar a numelui persoanei și a adresei de e-mail cu care va avea acces persoana mandatată la sistemul de vot;
  • Pentru a asigura o bună integrare a împuternicirii tinerilor la acest nivel, încurajăm mandatarea unui delegat cu vârsta sub 25 de ani.

Atât Centrele Locale, cât și Grupurile Candidat pot mandata o singură persoană. Delegații din Centrele Locale cu drept de vot își vor exprima votul, în timp ce delegații din partea Centrelor Locale fără drept de vot sau din partea Grupurilor Candidat vor avea rol de observator.

Deși la sesiunea din data de 17 – 18 aprilie vor putea participa și vota doar persoanele cu mandat de reprezentare, ne propunem ca întreagă Adunare Generală Trienală să fie transmisă live astfel încât membrii fiecărui Centru Local / Grup Candidat să poată vizualiza întregul proces democratic.

Înscrierea la AGT 2021 se face prin completarea Formularului de înscriere (1) până la data de 9 aprilie 2021.

În completarea Formularului de înscriere este necesară încărcarea Mandatului de reprezentare. Este necesar să descărcați mandatul corespunzător de mai jos, să-l completați, semnați și scanați și să-l încărcați în formular la item 8.

De asemenea, în perioada martie – aprilie vom organiza dezbateri / consultări online legate de subiectele ce vor fi votate în AGT 2021. Faptul că sunt online permit participarea mai multor cercetași interesați, nu doar a persoanei mandatate.

(1) https://forms.gle/cwnmXMKr5KJPvSH29

(2) https://drive.google.com/file/d/1t_7nmroWgOy3Nh1Z6DcdrY8sLrv2t45i/view?usp=sharing

(3) https://drive.google.com/file/d/12tPy75O7RK8wAIikcTCxJ8iphrob9kDj/view?usp=sharing

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală Trienală 2021 este alcătuită din: