Ordinea de Zi

Adunarea Generală Extraordinară
25 aprilie 2020
vot prin corespondență online 

 

Aici poate fi consultat Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Organizației Naționale “Cercetașii României”, din 25 aprilie 2020.

 

Ordinea de Zi:

  1. Descărcarea de gestiune a ordonatorului de credite – Raportul financiar și Raportul Comisiei Naționale de Cenzori; Bilanț (trebuie descărcat în calculator și deschis ulterior); Balanță

Subiecte propuse spre consultare (pentru care nu se va exprima votul, dar încurajăm tarnsmiterea feedbackului):

  1. Raportul de activitate al structurilor naționale; 
  2. Raportul Centrului Cercetășesc Nocrich – H C Habermann;
  3. Raportul Scout Shop;
  4. Alegeri Consiliul Director – nu am primit candidaturi
  5. Centre Locale
  6. Organizarea unui AGEx în toamna anului 2020
  7. Plata cotizației anual
  8. Modificare statut pentru obținerea de PJ a tuturor Centrelor Locale
  9. Modificare Regulament – Reguli de Procedură (RoP) pentru AG pentru creșterea participării la procesul democratic