OZ cu anexe

  • Raportul de activitate al Consiliului Director
  • Centre Locale – hotărâri privind înființarea și desființarea de Centre Locale, acordarea personalității juridice;
Situație CL Reprezentare și Drept de vot;
Situația GC pentru a deveni CL în AGEx 2019;
Centre Locale propuse spre desființare AGEx;
Situație CL care au solicitat votul AG pentru PJ în AGEx 2019;
*Documente doveditoare puse la dispoziție de CL le găsiţi la secţiunea “comentarii” în situaţia de mai sus;
  • Alegeri în Consiliul Director (Până în acest moment nu există candidaturi. Conform Regulamentului, Art. 33, se pot înregistra candidaturi până la începerea Adunării Generale.);
  • Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR;
Armonizare Statut;
Armonizare Regulament;
Implicarea politică a cercetașilor;
Rețele informale de Centre Locale;
Scopul unui Centru Local;
—– Punct de vedere Centru Local Virgil Onițiu Brașov