Înscriere la AGEx

Centrele Locale pot participa la AGEx cu un delegat, cu drept de vot, și un invitat, în timp ce Grupurile Candidat pot mandata o singură persoană, fără drept de vot. Pentru detalii cu privire la procedură vă rugăm să consultați Statutul și Regulamentul ONCR.

Rolul invitatului în cadrul Adunării Generale este și unul educativ, în care ne propunem să transmitem mai departe, în mod corect și coerent, principiile de funcționare ale cercetășiei. De asemenea, să nu uităm că una din prioritățile proaspăt votate și în planul trienal la nivelul regional este YOUTH EMPOWERMENT (Împuternicirea tinerilor). Din aceste considerente, recomandăm ca un membru din delegația prezentă la AGEx 2019 să aibă vârsta sub 26 de ani.

Ce este necesar pentru înscriere la AGEx și validarea acesteia?

  • Completarea și transmiterea scrisorii de mandatare în forma scanată până la data de 28 octombrie 2019 la adresa de email contact@scout.ro (vă rugăm să utilizați pentru titlul emailului: Mandat AGEx 2019_Nume CL/GC. După caz:  Mandat de reprezentare CL sau Mandat de reprezentare GC).
  • Predarea scrisorii de mandatare în original în momentul sosirii la Bucureşti sau transmiterea ei prin poștă la sediul ONCR (adresă: Bulevardul Regiei, nr. 6B, etaj 4, sector 6, București, 060204)

Situaţia Centrelor Locale cu drept de vot poate fi consultată aici.

COMISIA DE VALIDARE A DELEGAŢILOR la Adunarea Generală Extraordinară 2019 este alcătuită din:

  • Bianca Iloaia-Pîrvulescu, membră Echipa Executivă
  • Daniela Borontiș, membră Consiliul Director
  • Romeo Moșoiu, membru Comisia de Cenzori