Înscriere CL pentru PJ

Centrul Local (CL) poate solicita aprobarea obţinerii personalităţii juridice (PJ) ONCR în cadrul AGEx 2019 prin completarea formularului de candidatură până pe data de 1 octombrie 2019 și trimiterea lui la adresa de contact@scout.ro. Înainte de a completa, vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți condițiile (cf. Statutului și Regulamentului ONCR).

Regulament,  art. 85.(1). Centrele Locale pot obţine personalitate juridică (devenind filiale), dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a. Centrul Local are decizie de înființare de cel puțin un an; se acceptă diferențe de până la cel mult o lună în cazul în care, din cauza planificării Adunărilor Generale ordinare în diferiți ani, perioada dintre Adunările Generale ordinare nu permite împlinirea unui an întreg.
b. are un număr de cel puţin 10 lideri şi 50 de cercetaşi
c. are un sediu stabil
d. dovedeşte capacitate de gestiune financiară
e. are putere financiară dovedită prin atragere de fonduri
f. activul patrimonial, alcătuit din aportul în natură sau în bani al asociaţilor, este în valoare de cel puţin dublul salariului minim pe economie, la data respectivă.

CL care solicită aprobarea obţinerii PJ are obligația de a fi prezent la AGEx și a susține în fața delegaților timp de maxim 5 minute solicitarea scrisă.

Completarea solicitării pentru obţinerea personalităţii juridice şi aprobarea ei în AGEx nu atrage implicit după sine eliberarea actelor necesare din partea ONCR. În funcție de nevoie, ONCR va spriji demersul inițiat de CL pentru obținerea PJ.